Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 31 634 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal, sprzedaż - Gdańsk

Gdańsk, Sztutowska

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3, Gdańsk, 80-138 Gdańsk

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 4428/15 i pozostałeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW GD1G/00060373/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Km 4428/15 i pozostałych prowadzonych przeciwko CETECH Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 05.04.2018r. o godz. 11.00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089r. nieruchomości w postaci działki nr 33/5 o pow. 20.184 m2, zabudowanej budynkami biurowo-magazynowymi o pow. 1.178 m2, położonej pod adresem: Gdańsk Rudniki, ul. Sztutowska . Dla nieruchomości III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00060373/6 .
Suma oszacowania wynosi 3.145.000,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.358.750,00zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 314.500,00zł . Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 0 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Hanna Gadomska


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla